Drak jako symbol v různých kulturách

Draci jsou důležitou součástí naší historie. I když jsou tato stvoření imaginární, nějak jsme je všichni přijali, jako by byli skuteční v určitém okamžiku naší minulosti.

Draci hrají důležitou roli v čínské kultuře a historii. Obraz čínského draka je důležitý po celá staletí. Sochy, skripty a další objekty plné dračích obrazů najdeme po celé Asii, ale v Číně měli draci důležitou roli.

Dračí artefakty sahají až do 16thstoletí před naším letopočtem. Drak je nejvýše postavený tvor nebo zvíře v čínské hierarchii zvířat. Mnoho královských rodin používalo jako strážné zvíře čínský symbol draka. Drak je také jedním z dvanácti znamení zvěrokruhu čínského zvěrokruhu. Číňané také na oslavu čínského nového roku provozují dračí tanec.

Japonský drak má také v japonské kultuře významné postavení. Mýty zahrnující draky, představte je jako vodní tvory ve spojení s božstvy a bohy. Obvykle je namalován jako dračí had nebo hadí drak.

Červená barva je obvykle barva, která představuje draky nebo je s nimi spojena. Symbol červeného draka je symbolem mytologické entity, která je přítomna téměř ve všech kulturách. Jedná se o okřídleného hada, který je spojen s podsvětím a zemí.

Symbolika orientálního draka je přítomna v Indii, Persii a celé jihozápadní Asii. V židovské mytologii a náboženských textech byli draci představováni jako mořská zvířata v knize Izajáš a Kniha Jobova.

V keltské kultuře byli draci strážci znalostí a moudrosti, které měly sílu proroctví. Byli to vysoce ceněná stvoření a jejich důležitost lze vidět v mnoha starověkých artefaktech a skriptech.

Keltský drak znamenal, že spojovali zemi a oblohu a byli strážci vstupů do jiných světů. V umění byly dračí ocasy obvykle namalovány tak, aby vytvářely nekonečný kruh, který představoval keltský strom života. V keltské astrologii drak představuje jedno ze znamení a zelený drak v keltské kultuře měl moc očistit a darovat nový život.

V Řecku byli draci poprvé zmíněni v řecké poetice a mýtech. Ve slovanské kultuře byl drak obvykle zobrazován jako trojhlavé monstrum nebo zvíře, které mělo hadovité hlavy. Slované věřili, že draka lze zabít, pouze pokud byly useknuty všechny hlavy.

Symbolika draků v Evropě je nesmírně důležitá a důkaz této důležitosti spočívá v mnoha ilustracích a příbězích, které sahají až do dávné historie. Jsou to příběhy, které byly součástí folklóru a byly předávány z jedné generace na druhou.

V moderní době draky stále zůstávají důležitou součástí kultury a umění v různých národech. Stále jsou oslavováni a ceněni, více než kterýkoli jiný mytologický tvor. Například motiv tetování draka je velmi populární a význam tetování draka představuje moudrost, prosperitu, štěstí a sílu.

Stejně jako dračí totem se i dračí tetování má starat o toho, kdo ho nosí na těle, a fungovat jako kouzlo štěstí.

Draci jsou přítomni ve filmech, knihách a karikaturách. Můžeme je vidět jako dobro nebo zlo a stále jsou to hypnotizující stvoření, která prostě nemůžeme pustit. Draci ovlivnili naši moderní kulturu mnoha způsoby a velkým důvodem je důležitost tohoto mytologického stvoření pro naše předky.

Je téměř neskutečné, když si představíte, že tato zvířata jsou pouze výplodem naší představivosti, ale přesto dokázala přežít jako součást naší historie po celá staletí a určitě zůstane pro mnoho dalších.

Triquetra je jedním z nejdůležitějších symbolů pohanských náboženství, především je však spojován s Kelty a Vikingy. Triquetra je zpodobněním posvátné číslice 3, která je základem většiny (nejen pohanských) náboženství. Tento symbol – propletenec bez začátku a bez konce, původně sloužil nejen jako ochranný, ale také jako magický symbol, známý mnoha kulturám po celém světě. Pro Kelty znamenala triquetra především Trojjedinou Bohyni (Panna – Matka – Stařena) – tři aspekty ženského principu, propojené v jediný celek. Symbol triquetry byl používán Keltskými druidy při všemožných rituálech, pro znásobení jejich účinku a také pro svůj ochranný aspekt. Číslice tři byla pro Kelty velmi důležitá i v tom ohledu, že vnímali svět, jako tříúrovňový: 1.- pozemský svět lidí, 2.- dolní (Jiný svět), ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a 3.- horní, duchovní svět dokonalých bytostí. S nástupem křesťanství byla představa trojjedinosti přejata a přetransformována do podoby Svaté Trojice, tedy Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Triquetra spojuje fyzické s intuitivním, dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá nám otevřít se tomu, co nás přesahuje a přitom je naší součástí. Propletení tří trojúhelníků značí rovnocennost a provázanost všeho co existuje. Symbol triquetry ukazuje způsob, jak žít v harmonii se vším co je, způsob jakým lze dosáhnout rovnováhy. Jedině spoluprací a vzájemným uznáním všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy a tím i hlubokého vnitřního klidu.

Zdroj: Wikipedie a https://cs.sr76beerworks.com/

Rozměr: 3×3 cm
Dřevo: co dům dal