Často se setkáváme s tradičním černobílým symbolem reprezentující síly JIN a JANG. 

Malé tečky opačné barvy symbolizují, že v každé ze sil se nachází i opačná síla. Například i ve tmě je světlo hvězd a také že charakter dané síly , záleží na pozorovateli.

Například noc se mění na den. Tato změna je stejně jako jin a jang také relativní. Z pohledu vnějšího pozorovatele existuje noc a den na zemi zároveň a doplňují se.

Síla jin a síla jang jsou dvě spojené části jednoho celku. Znaky jin a jang znamenají temnotu a světlo.

Koncept jin – jang má původ v dávné čínské filozofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.

Jin tmavé místo, sever je tmavší element; působí temně energicky, žensky a koresponduje s nocí. Jin je často symbolizovaný vodou a zemí.

Jang je světlejší element; působí, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem. Jang je často symbolizovaný větrem a ohněm.

Jin (ženskost, temna energie síly) a Jang (mužská, světlá, tvořivá síla) jsou popisem doplňujících se opaků a nejsou absolutní – proto jakákoliv pohled na jin a jang bude z jiné perspektivy vypadat opačně. 

Proto se výše uvedené pojmy k Jin a Jang neberou doslovně. Všechny síly v přírodě mají oba dva stavy a tyto stavy jsou v neustálém pohybu. Všechno má svůj opak – ne však absolutní. Žádná věc totiž není čistě jin nebo čistě jang. Každá ze sil obsahuje základ té druhé. Například zima se může změnit na léto. Jin a jang se nevylučují.

Jin a jang jsou na sobě závislé.

Jedno nemůže existovat bez druhého. Den nemůže existovat bez noci.

Jin a jang se dají dále dělit na jin a jang.

Jestliže uvažujeme teplotu, jin může být chlad a jang teplo. Jang však můžeme znovu rozdělit na jin – teplo a jang – žár.

Jin a jang se navzájem podporují.

Jin a jang jsou obvykle ve stavu rovnováhy: pokud jeden naroste, druhý ustoupí. Někdy může dojít k nerovnováze: přebytek jin, přebytek jang, nedostatek jin, nedostatek jang. Takové nerovnováhy znovu tvoří pár: přebytek jin způsobí nedostatek jang a naopak.

Na západě se často Jin a Jang zobrazuje nepřesně jako „zlo“ a „dobro“. Nesprávná je i interpretace symbolu ve smyslu barev nesymbolizuje černou a bílou barvu jako opak (černá není neexistence bílé), ale symbolizuje v analogii tmu a světlo. Tma odráží světlo a světlo zobrazuje tmu.

Každá věc se dá popsat jako zároveň jin – jang.

I jóga má svou JIN & JANG v každé lekci. Vše má být v rovnováze- harmonii.

Nic není černo-bílé, stejně jako v životě.

Zdroj: Wikipedie a stránky Věry Hrušové

Rozměr: 25×25 cm
Dřevo: Divoká třešeň